واحد رفسنجان

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 8:42  توسط بهره مند | 
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

مهلت تحویل گزارش کارآموزی و فرمهای مربوطه به اساتید ُ تا تاریخ ۲۵/۱۱ می باشد . در غیر اینصورت درس کارآموزی از این پودمان حذف و باید در نیمسال دوم اخذ گردد . 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 8:37  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم بهمن 1391ساعت 13:13  توسط بهره مند | 
به اطلاع دانشجویان کارشناسی ماشین افزار میرساند پنجشنبه ۱۹/۱۱/۹۱ از ساعت ۸ صبح کلاس های عملی دروس توانایی ماشینکاری ُ ریخته گری و هیدرولیک پنوماتیک برگزار می گردد . حضور کلیه دانشجویان الزامی است در غیر این صورت نمره عملی درس لحاظ نمی گردد .
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم بهمن 1391ساعت 13:50  توسط بهره مند | 

رديف

نام رشته

پودمان

85%

15%

حق عضويت

بيمه

1

حسابداري صنعتي

5

1.934.033

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

2

حسابداري صنعتي

4

2.434.400

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

3

حسابداري صنعتي

3

2.433.833

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

4

حسابداري صنعتي

2

2.502.400

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

5

نقشه کشي صنعتي

6

۲.۸۹۷.۹33

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

6

نقشه کشي صنعتي

5

2.904.733

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

7

نقشه کشي صنعتي

4

3.064.533

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

8

تعميرات مکانيکي

6

2.006.567

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

9

تعميرات مکانيکي

5

2.264.967

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

10

تعميرات مکانيکي

4

3.091.733

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

11

تعميرات مکانيکي

3

2.608.933

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

12

تعميرات مکانيکي

2

3.105.900

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

13

تکنولوژي کنترل

6

2.959.133

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

14

تکنولوژي کنترل

5

2.326.167

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

15

تکنولوژي کنترل

4

2.928.533

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

16

تکنولوژي کنترل

3

3.071.333

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

17

تکنولوژي کنترل

2

2.697.900

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

18

کارشناسي ماشين افزار (پودماني )

4

3.955.333

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

19

کارشناسي ماشين افزار (پودماني )

2

3.588.133

دريافت فيش اينترنتي

150.000

20.000

 

تذ کرات مهم :

دانشجوياني که 3  درس افتاده دارند فقط مجاز به اخذ دروس افتاده مي باشند .

عواقب هر گونه اشتباه در واريز شهريه ( شماره حساب يا مبلغ يا شناسه پرداخت ) به عهده شخص دانشجو مي باشد .

85%  به حساب جاري بانک ملت (جام) به نام مرکز آموزش علمي کاربردي خانه کارگر شماره        4324152018

حق عضويت خانه کارگر به حساب جاري بانک ملت (جام) به نام دانشگاه جامع علمي – کاربردي  شماره   05/15394515

حق بيمه تحويل آموزش گردد

 


کليه فيشهاي واريزي بايد با نام شخص دانشجو واريز گردد.

 

 پرداخت بیمه دانشجویی الزامی میباشد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم بهمن 1391ساعت 8:53  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1391ساعت 14:20  توسط بهره مند | 
پرداخت شهريه ترم يا پودمان ،‌دروس جبراني ،‌دروس افتاده ،‌پيش نياز فقط  با ارائه کد شناسه پرداخت از سوي دانشجويان و درج در سيستم بانکي امکان پذير است .

دانشجويان محترم با مراجعه به سامانه

www.whun.ir

( بخش دريافت شناسه پرداخت ) نسبت به اعلام شماره دانشجويي و دريافت شناسه پرداخت انحصاري خويش اقدام نمائيد .
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1391ساعت 13:32  توسط بهره مند | 
دانشجویان دوره کارشناسی که در دوره کاردانی دروس کارآفرینی و جمعیت و تنظیم خانواده را اخذ ننموده اند ُ موظفند این دروس را در دوره کارشناسی بگذرانند.
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1391ساعت 13:26  توسط بهره مند | 
کلیه دانشجویان موظفند به کاربران بانک تذکر دهند

 شناسه ایشان را به صورت دقیق درج نموده و پس

 از پرفراژ فیش نیز کد شناسه چاپ شده را کنترل

 نمایند .

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1391ساعت 13:23  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1391ساعت 8:22  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1391ساعت 8:1  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 12:6  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 11:57  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 11:47  توسط بهره مند | 
 پرداخت شهريه ترم يا پودمان ،‌دروس جبراني ،‌دروس افتاده ،‌پيش نياز فقط  با ارائه کد شناسه پرداخت از سوي دانشجويان و درج در سيستم بانکي امکان پذير است .

دانشجويان محترم با مراجعه به سامانه

www.whun.ir

( بخش دريافت شناسه پرداخت ) نسبت به اعلام شماره دانشجويي و دريافت شناسه پرداخت انحصاري خويش اقدام نمائيد .
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 10:48  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 10:26  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 9:54  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 9:53  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 9:47  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 9:0  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 12:26  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 12:8  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 11:58  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 11:31  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 11:20  توسط بهره مند | 
دانشجویان محترم جهت دیدن نمرات ادامه مطلب راکلیک کنید وبا وارد کردن رمز  ۱۳۸۹نمرات را مشاهده نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 10:50  توسط بهره مند | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
فریدون مشیری
مهدی سهیلی
سهراب سپهری
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
اردیبهشت 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
مهر 1391
شهریور 1391
تیر 1391
بهمن 1390
تیر 1390
اردیبهشت 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
مهر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
خرداد 1389
آرشیو موضوعی
معرفی مرکز
برنامه کلاسی نیمسال تابستان 91-90
برنامه امتحانات
نمرات پودمان
شهریه نیمسال تابستان 89-88
برنامه کلاسی نیمسال تابستان 89-88
نمرات ترم
شهریه نیمسال اول 90-89 دانشجویان پودمانی
برنامه امتحانات پایانی(پودمان.ترم) نیمسال اول90-89
دستورالعمل اجرايي آزمون جامع اسفند 1389
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 90-89
آمار مرکز
ورود دانشجویان
برنامه کلاسی نیمسال اول 89
تقویم آموزشی نیمسال دوم90-89
تقویم آموزشی
آزمون جامع
شهريه نيمسال دوم 90-89 دانشجويان پودماني
جدول دروس رشته های پودمانی وترمی
تقویم آموزشی وپودمانهای ارائه شده ترم تابستان
نویسندگان
لیلی اکبری پور
بهره مند
پیوندها
دانشگاه جامع علمي کاربردي
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت علوم تحقيقات وفناوري
شبکه علمي کشور
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

 

Powered by WebGozar